ATCG

Itaalia

Keeled

Tänapäeval räägib itaalia keelt umbes 70 miljonit inimest. See on nii Itaalia, Vatikani, San-Marino kui ka mitmete Šveitsi kantonite ametlik keel. Itaalia keelel on ametliku keele staatus ka mõningates Horvaatia ja Sloveenia piirkondades, kus on märkimisväärne itaaliakeelne elanikkond.

Itaalia keel kuulub indoeuroopa romaani keelte gruppi. Keel on alguse saanud Vana-Roomast ― tol ajal oli see segu erinevatest murretest, mida nimetati labaseks ladina keeleks. Kuid juba renessanssi ajastul algas ühtse ilukirjandusliku keele kujunemine. Tänapäeva itaalia keele eelkäijaks on vana firenze murrak (esmalt kasutusel ilukirjanduskeele, seejärel ametliku keelena), mis levis üle kogu Itaalia territooriumi tänu kolmele 14. sajandi autorile – Dante, Petrarca ja Boccacciole.

Itaalia keele eripäraks on selliste murrakute rohkus, nagu näiteks lombardia, veneetsia, rooma, naapoli jt murrakud,. Seejuures erinevad murrakud eametlikust keelest niivõrd palju, et itaallastel endil on tihti raske mõista naaberpiirkonna keelt. Lisaks murretele erineb piirkonniti ka kirjakeele eri variante.

Foneetika osas eristab itaalia keelt teistest romaani keeltest mitu eripära. Keele vokalism, täishäälikute suur hulk ning sõna lõpus peaaegu täielikult puuduvad kaashäälikud raskendavad keelega harjumatule kuuljale sellest arusaamist. Töötades itaalia keelega tuleb arvestada erinevate võimalike pöördumisvormidega oma kaaskõneleja poole, täpselt tuleb tunda artiklite ja omadussõna ühildamist nimisõnaga arvestades vastavalt ainsust-mitmust ning grammatilist sugu; lisaks kasutada korrektselt kasutada artikleid ja eesõnu, mida itaalia keeles esineb sagedamini, kui teistes keeltes.

Usaldage oma itaaliakeelne tõlketöö ATCG Tallinna Tõlkebüroo spetsialistidele ja teil ei teki kunagi arusaamatusi oma Itaalia partneritega. Kõik tõlked tehakse laitmatult minimaalse tähtajaga. Kasutage ATCG teenust oma veebilehe tõlkimiseks itaalia keelde – tänapäeval on itaalia keele levik internetis 11. kohal – ja see suurendab tunduvalt teie rahvusvahelise koostöö võimalusi . ATCG oma ala asjatundjad mitte ainult ei tõlgi, vaid ka toimetavad veebilehe sisu ning viivad lisaks läbi ka tulemuse eelkontrolli. 
ATCG Tõlkebürool on mitmeid tõlke, kes teevad suurepäraselt sünkroon- ja järeltõlget nii itaalia keelest kui ka itaalia keelde. 

 

Itaalia keelest/keelde kirjaliku tõlke hinnad

KeelVeneEesti
Kirjalik tõlge ITAALIA keelest 15 EUR20 EUR
Kirjalik tõlge ITAALIA keelde15 EUR20 EUR

 

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega 

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.