ATCG

Usbeki keel

Tõlge usbeki keelest ja usbeki keelde

Usbeki keel, mis on Usbekistani riigikeel, kuulub turgi keelerühma. Erinevate hinnangute kohaselt räägib maailmas usbeki keelt umbes 21-25 miljonit inimest, kellest suur osa elab Usbekistanis. Usbeki keel on levinud ka Tadžikistanis, Kirgiisias, Kasahstanis, Afganistanis ja Türkmenistanis.

 

Usbeki kõnekeeles on suur hulk murdeid, kuna usbeki rahvus kujunes erinevatest etnilistest rühmadest. Nii eristatakse nelja põhilist murrete rühma: 
– põhjausbeki murded Lõuna-Kasahstanis; 
– lõunausbeki murded Kesk- ja Ida-Usbekistanis ning Põhja-Afganistanis, samuti ka suurimate usbekkide elukeskuste murded (Taškendi, Fergana, Samarkandi-Buhhaara ); 
– oguusi rühma kuuluvad türkmeeni keelele lähedane horezmi murre ning teised Edela- ja Loode-Usbekistani murded; 
– kõptšaki murded, mis on suhteliselt lähedased kasahhi keelele ning levinud nii kogu riigi territooriumil, Kasahstanis kui ka teistes Kesk-Aasia riikides.

 

Tänapäeva usbeki keele foneetilise printsiibil põhinevad murded jagunevad tinglikult kaheks: o-häälikut venitavad (Taškendi, Samarkandi, Buhhaara ümbruse piirkonnad) ja a-häälikut venitavad murded. 

Tänapäeva ilukirjanduslik keel põhineb Fergana oru murretel ja seda iseloomustab vokaalharmoonia puudumine. Usbeki keele foneetikat, grammatikat ja sõnavara on tugevalt mõjutanud pärsia keel. NSV Liidu koosseisu kuulumise ajal oli keel tugeva vene keele mõju all. 

 

Enne 1928. aastat kasutas usbeki keel ladina tähestikku. Aastatel 1928-1940 kasutati NSV Liidus ladina tähestikul põhinevat kirja, kuid aastatel 1940-1992 kasutati kirillitsat. 1992. aastal viidi usbeki keel taas üle ladina tähestikule. Vaatamata sellele reformile jätkub tänapäeval kirillitsa ja ladina tähestiku paralleelne kasutamine. Kirgiisias ja Tadžikistanis kasutatakse kirillitsal põhinevat usbeki tähestikku, Afganistanis aga araabia kirjal põhinevat tähestikku.

 

Selleks, et tõlk saaks töötad usbeki keeles, peavad tal olema kõrgtasemel sünkroontõlke oskused. Usbeki keeles on tegusõna alati lause lõpus, mis takistab fraasi mõtte mõistmist enne lause lõpetamist sõltumata selle pikkusest. Veel üks raskus seisneb selles, et põhilisteks sõnamoodustuse elementideks on usbeki keeles sufiksid. Selleks et tõlkida õigest kas usbeki keelde või usbeki keelest , peab tõlkija üksikasjalikult teadma, millist grammatilist tähendust kannab üks või teine sufiks.  

 

ATCG Tallinna Tõlkebüroo spetsialistid tulevad toime usbeki keele kõigi raskustega. Minimaalsete tähtaja jooksul tehakse teile vajalik tõlge dokumentatsioonist, samuti ka teiste valdkondade tekstidest. ATCG tõlgid aitavad teid läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel ning lihtsalt Usbeki partneritega suhtlemisel.  

KeelVeneEesti
Kirjalik tõlge USBEKI keelest 25 EUR30 EUR
Kirjalik tõlge USBEKI keelde25 EUR30 EUR

 

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega 

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.