ATCG

Leedu keel

Tõlge leedu keelest ja leedu keelde

Leedu keel on emakeeleks peaaegu kolmele miljonile Leedu elanikule. Leedu keelt valdab veel 170 tuhat väljaspool riigi piire elavat inimest.

Ledu keel kuulub inodeuroopa keelkonna balti keelte rühma. Leedukeelse ilukirjanduskeele loojaks peetakse Martynas Mažvydast (1510–1563), kes lasi 1547. aastal Köningsbergis trükkida esimese leedukeelse raamatu ― luterliku katekismuse. Just selle ajaga seostatakse leedu ilukirjanduskeele tekkimisega, mis lõplikult kujunes välja 19. lõpus – 20. sajandi alguses. Erinevalt teistes elavatest indoeuroopa keeltest on leedu keeles säilinud vanad foneetika ja morfoloogia eripärad. Oletatakse, et umbes 13.-14. sajandil hakkas leedu keeles kujunema akuštaidi ja žemaidi murre, mis hiljem kujunesid iseseisvateks murreteks. Tänapäeva Loode-Leedus räägitakse põhiliselt žemaidi ja Leedu kagu osas akuštaidi murret.

 

Suulise leedu keele raskus seisneb selles, et rõhuasetus ei ole kindlalt paigas. Seoses sellega erinevad sõnad oma tähenduselt vastavalt sellele, kus asetseb rõhk. Laensõnu on leedu keeles vähe, kuid teatud raskusi võivad tõlkimisel tekitada nn rahvusvahelised sõnad, mis pärinevad kreeka või ladina keelest. Tallinna ATCG Tõlkebüroo on alati valmis osutama teile leedukeelset  järeltõlke teenust. Kuna meie tõlgid valdavad leedu keelt emakeele tasemel, toimuvad teie läbirääkimised äripartneritega kõrgtasemel.

Leedu keeles ei ole artikleid. Põhiliselt kasutatakse kolme ajavormi: lihtminevikku, olevikku, tulevikku, harvem täisminevikku. Samuti on olemas ainult üks tingiva kõneviisi vorm, mida saab mineviku ajavormis kombineerida kesksõnaga. Leedu keel eristub kõikidest teistest keeltest kesksõnavormide rohkusega. Alates 16. sajandist kasutatakse leedu keele kirjapanekuks mõnevõrra mugandatud ladina tähestikku. 

 
Tallinna ATCG Tõlkebüroo spetsialistid tõlgivad teile laitmatult ametliku dokumentatsiooni, patendiga seonduva või ilukirjandusliku teksti. Meie tõlkijad aitavad teil korraldada seminare, valmistada ette videokonverentsi jne. Alates 8.00 –20.00 ootame teid aadressil Estonia pst 1 – 318.

 

Leedu keelest ja keelde kirjaliku tõlke hinnad 

KeelVeneEesti
Kirjalik tõlge LEEDU keelest 25 EUR30 EUR
Kirjalik tõlge LEEDU keelde25 EUR30 EUR

 

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega 

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.