ATCG

Poola keel

Tõlge poola keelest ja poola keelde

Poola keel kuulub indeuroopa keelkonna lääneslaavi keelte gruppi. Vanimaks poolekeelseks kirjamälestiseks on vaimulik hümn ,,Bogurodzica”, millest sai aja jooksul Poola riigi hümn. Pärimuse järgi on selle autoriks Püha Adalbert (Wojciech), kes elas 10. sajandil.

Poola keel on Poola, ühe suurima Kesk-Euroopa riigi, ametlik keel. See on emakeeleks umbes 38 miljonile, kuid kogu maailmas räägivad seda rohkem kui 42 miljonit inimest, kuna poolakate diasporaad asuvad paljudes välisriikides.

 

Seoses riigi paiknemisega ja suurearvulisele keelekandjate hulgale, on poola keele oskus Euroopas väga nõutud. Ja kuigi väljaspool Poolat õpitakse seda aktiivselt võõrkeelena, pole äri korraldamisel, dokumentide vormistamisel ja teadusliku ning tehnilise kirjanduse tõlkimisel võimalik saada hakkama ilma kvalifitseeritud tõlkijateta. Iga poola keelega seonduvas olukorras tuleb teile alati appi ATCG Tallinna Tõlkebüroo. Meie tõlkijad valdavad laitmatult poola keele — Suur-Poola, Masoovia, Sileesia ja Kašuubi — murrakuid. Eriti tuleb ära märkida Kašuubi murrakut, mida räägib umbes 150 000 inimest endistel nn Poola koridori ja saksa aladel Lauenburgis ja Bürowis Pommerimaal. Mõned keeleteadlased loevad Kašuubi murret iseseisvaks keeleks. Sellele omaseks eripäraks on suur hulk poolekeelsed arhaisme, mistõttu on ka poole keele kui teise keele oskuse korral hea pöörduda meie spetsialistide poole.  

 

Poola keele foneetikat iseloomustab susisevate häälikute rohkus, mille järgi saab selle keele kergesti ära tunda. Lisaks sellele on poola keeles säilinud nasaalhäälikud, mis on slaavi keeltest suures osas kadunud. Kõik see teatud määral raskendab kõnest arusaamist. Kui teil seisab ees kohtumine Poola partneritega või vajate sünkroontõlget, pöörduge ATCG Tõlkebüroosse – teil aidatakse edukalt korraldada läbirääkimisi, konverentse, seminare ja eraüritusi.   

 

Poola keelest/keelde kirjaliku tõlke hinnad

KeelVeneEesti
Kirjalik tõlge POOLA keelest 25 EUR25 EUR
Kirjalik tõlge POOLA keelde25 EUR25 EUR

 

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega 

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.