ATCG

Apostill

 

Mida tähendab apostill 

Enne välismaale õppima või tööle asumist tuleb vormistada dokumendid, mis kehtivad mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides. Igaüks neist dokumentidest peab olema kinnitatud. Selleks kasutataksegi apostilli. Lihtsalt väljendudes on apostill stamp, mis tõendab templi või ametliku isiku allkirja ehtsust, andes sellega dokumentidele juriidilise jõu. See kergendab dokumentide tõendamist. Aeg-ajalt tekib vajadus dokumendi legaliseerimiseks konsuli poolt. See juhtub siis, kui riik, mille jaoks tõendatakse dokumenti, ei oma Haagi konventsiooni liikme staatust. 

 

Kellel on õigus töötada apostilliga?

Kahjuks teavad seda vähesed, kus ja kuidas apostillida dokumente. Apostillida ja legaliseerida võib dokumente notari juures, kui need on Teile välja antud Eestis. Lisaks võib apostilliga kinnitada mitte ainult originaaldokumenti, vaid ka selle koopiaid, kui need on varasemalt notari poolt spetsiaalsetes kontorites kinnitatud. 

 

Teie ülesanne

Kui Teil on vaja oma dokumente notari juures kinnitada ja pärast seda apostillida, ei pea Te sellega ise tegelema: ATCG büroos, mis asub Tallinna südalinnas, aidatakse Teid alati. Teie ülesanne on meile oma dokumendid koos ettemaksuga üle anda ning määrata tähtaeg, millal kõik peab valmis olema. Pärast seda jääb Teil üle vaid vastu võtta juba valmis dokumendid.

 

Meie ülesanne

ATCG tõlkebüroo ülesannete hulka kuulub Teie dokumendi kõrgekvaliteetne tõlge, vaid ka selle kinnitamine notari juures ja apostilli mine. Kui Teil tekib vajadus kiiresti dokument tõlkida ning see vormistada, aitame Teid hea meelega. 
Kui meie spetsialistid tegelevad Teie dokumentide või nende koopiate kinnitamisega, võib teenuse hind Teid tõesti meeldivalt üllatada. Kui pöördute meie büroosse, ei ole notariaalne tõlge ja apostillimine enam mingi probleem. 

 

Lisateenused

TeenusHind
Teenused dokumentide legaliseerimiseks, apostillimiseks (APOSTILL)50 EUR
Tõlkija allkirja õigsuse kinnitamine notari juures30 EUR
Notari ärakiri (1 lk)10 EUR
Tõlke vastavussertifikaat ja büroo pitser, mis pannakse tõlke peale5 EUR
Dokumentide kohaletoimetamine (Tallinna piires)50 EUR
Teised teenused 1 tunni jooksul (60 min)50 EUR

 

Dokumentide legaliseerimisele kaasaaitamise teenuse hinna hulka kuuluvad järgmised kulud: kulud riigilõivudele, notariteenustele ning konsulaarteenustele kliendi nõudmisel. Tõlketeenuste ja riigilõivude, notariteenuste ning konsulaarteenuste tasude hinna vahe kulub ATCG büroo sekretäriteenustele: dokumentide vormindamisele, köitmisele, vastavatesse institutsioonidesse dokumentide edastamisele ja tagastamisele. 

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.