ATCG

Rootsi keel

Rootsi keel

Rootsi keel kuulub skandinaavia keelte idarühma. See on Skandinaavias enamlevinud keel, mille rääkijaid on rohkem kui 12 miljonit inimest. See on ametlik keel Rootsis ning Ahvenamaal ja teiseks riigikeeleks Soomes. Rootsi keel on kujunenud vanaskandinaavia keelest, mida on mõjutanud alamsaksakeel.

Rootsi keeles on kuus murrete rühma: svea, põhjamurre, göta, idarootsi, lõunarootsi ja arhailisem gutni murre. Rootsi keele foneetika iseloomulikuks jooneks on pikad ja lühikesed täis- ja kaashäälikud, silpide tasakaal lähtuvalt pika täishääliku ja lühikese kaashääliku vahelisest sõltuvusest ja musikaalne rõhk. Rootsi kiri kasutab ladina tähestikku kolme lisatähega: å, ä, ö (sellises järjekorras on nad tähestiku lõpus). Kuni 2006. aastani ei olnud w-täht iseseisev, vaid v-tähe erikuju, mida kasutati vaid võõrnimedes ja laensõnades; nüüd kuulub see täht tähestikku.

Võrreldes teiste keeltega on rootsi keeles tunduvalt vähem omadussõnu. Eriti puudutab see tehnilist kirjandust. Rootsi keelde tõlkimisel väljendatakse mitmeid teistes keeltes olevaid sõnaühendeid ühe keerulise, mitmest sõnajuurest koosneva sõnaga. Tõlkimine rootsi keelest eeldab üksikute sõnade asendamist tervete fraasidega, mis võib tekitada teatavaid raskusi tõlgile, kes ei ole selle keele kandja. ATCG Tallinna Tõlkebüroo spetsialistid oskavad rootsi keelt oma emakeelena, seetõttu ei valmista neile raskusi tõlkida mis tahes dokumentatsiooni, tehnilisi, juriidilisi, meditsiinialaseid või teisi tekste lühimate tähtaegade jooksul. Me teeme perekonnaseisuameti dokumentidest notariaalset kinnitatud tõlkeid, tõlkeid ettevõtete dokumentidest, tööraamatutest, elukoha jm tõenditest, volitustest, testamentidest, vanemate loast lapse riigist lahkumiseks, diplomitest, sertifikaatidest, tunnistustest, passidest ja juhilubadest.

Rootsi kõnekeelel on oma spetsiifika ja rääkida rootsi keeles ideaalse hääldusega on sisserännanutel väga raske. Läbirääkimiste pidamisel aitavad teid alati ATCG tõlkebüroo spetsialistid. Meie tõlkijate rootsi keele ei erine põlisrootslaste keelest. Nad tõlgivad raskusteta rootsi keelest või mis tahes keelest rootsi keelde. 

Rootsi keelest/keelde kirjaliku tõlke hinnad 

KeelVeneEesti
Kirjalik tõlge ROOTSI keelest 25 EUR30 EUR
Kirjalik tõlge ROOTSI keelde25 EUR30 EUR

 

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega 

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.