ATCG

Eesti keel

Tõlge eesti keelest ja eesti keelde

Eesti keel kuulub läänemeresoome keelte soomeugri harusse. See on Eesti riigikeel, mida räägivad umbes miljon Eesti elanikku ning samuti väliseestlased Venemaal, USA-s, Kanadas, Rootsis jt riikides.

 

Eesti keele ajalugu

Eesti keel kujunes 12.-13. sajandil kahe-kolme läänemeresoome hõimumurde lähenemise tulemusena. Teistest murretest hakkasid nad eralduma meie ajaarvamise alguses. Esimesed teadaolevad püüdlused panna kirja eestikeelset kõnet jäävad 13. sajandisse. Siinkohal on tegemist Läti Henriku Liivimaa kroonikaga. Alates 17. sajandist on säilinud tekste nii põhja- kui ka lõunaeesti murdes. Põhja- ja lõunaeesti murrete kirjakeele paralleelne kasutamine kestis kuni 19. sajandini.

Ka tänapäeval on säilinud põhja- ja lõunaeesti murded, mis enamasti on seotud piirkonna suuremate linnadega: Tallinn kui pealinn Põhja-Eestis ja Tartu kui suuruselt teine linn Lõuna-Eestis. Mitmetes lõuna piirkondades räägitakse võru ja seto murdeid, mida vahetevahel peetakse ka iseseisvateks keelteks. Eesti keele murded on olnud mõjutatud soome ja rootsi keelest, eriti on seda märgata rannikualadel ja saartel.

Selleks, et tõlkida eesti keelest või eesti keelde, on vaja väga hästi tunda keele eripärasid ja murrete varjundeid. Tallinna ATCG Tõlkebüroo töötajad aitavad teid sellega igal ajal ja igas olukorras. Tõlgid aitavad teil rõõmuga võtta vastu külalisi teistest riikidest, korraldada läbirääkimisi ja lihtsalt suhelda.

! NB Pöörake tähelepanu, et tõlge eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde vaid 10 eurot!  

 

Eesti keele eripärasused

Eesti keele sõnavara hõlmab endas vanu soomeugri, läänemeresoome ja algupäraseid eesti keele sõnu, kuid samuti palju vanu balti, saksa ja slaavi laensõnu. Eesti keel kasutab ladina kirja eesti tähestikku, millele on lisandunud mõningad diakiitiliste märkidega tähed. Eesti keele ortograafia aluseks on foneetiline printsiip – reeglina kirjutatakse sõna võimalikult täpselt häälduse järgi, olemas on vaid mõned üksikud erandid.

Eesti keeles on 14 käänet. Täishäälikute roll eesti keeles on võrreldes teiste euroopa keeltega väga olulisel kohal. Terved sõnad võivad koosneda ainult täishäälikutest või koos mõne lisatud kaashäälikuga. Täishäälikud nagu õ, ä, ö, ü näivad ja kõlavad välismaalastele harjumatult. Eesti keele huvitavaks omapäraks on grammatiliste sugude puudumine, on vaid üks kolmanda pöörde isikuline asesõna — „tema“. Lisaks sellele ei ole eesti keeles tulevikuvormi, selle asemel kasutatakse olevikku. See eest on olemas kolm minevikuvormi: liht-, täis- ja enneminevik. Samuti eesti keelest peaaegu puuduvad eessõnad, nende funktsioone täidavad nimisõna käändelised vormid ja tagasõnad. Sõnamoodustus on eesti keeles väga sarnane saksa ja rootsi keele omale — mitu sõna lihtsalt pannakse kokku moodustades nii uue.

 

Meie tõlkijad ja tõlgid

Tallinna ATCG Tõlkebüroo spetsialistid teevad vajalikust maailma keelest tõlke eesti keelde lühima tähtaja jooksul, samuti tehakse kvaliteetset tõlget ka eesti keelest. Eesti keel on väiksearvulise kõnelejaskonnaga keel, millel on oma terminoloogia kõikidel elualadel. Seetõttu on tehniliste, juriidiliste, majandusalaste, meditsiiniliste jt tekstide tõlkimiseks vaja väga hästi tunda kõiki termineid. Tallinna ATCG Tõlkebüroo spetsialistid teevad dokumendist laitmatu tõlke. Samuti pakume notariaalselt ning apostilliga kinnitatud tõlget. 

 

Eesti keelest/keelde kirjaliku tõlke hinnad

ЯзыкVeneEesti
Kirjalik tõlge EESTI keelest 12 EUR12 EUR
Kirjalik tõlge EESTI keelde12 EUR12 EUR

Kas olete valmis ATCG-st tõlkima?

Enamik tõlkebüroodest on kitsalt spetsialiseerunud, samal ajal tõlgime meie igasuguse raskusastmega erinevaid tekste – olgu see ilukirjandus, keeruline tehniline tekst või ametlik dokumentatsioon. Tegeleme keelelise toimetamisega riigiasutuste jaoks. Pakume oma klientidele unikaalset teenust Tallinnas – meie tõlkijad võivad saata rahvusvahelisi läbirääkimisi või erinevaid muid üritusi, kus on hädavajalik sünkroontõlge. Aitame võõrkeelega toime tulla igas Teile vajalikus valdkonnas.

Kiire teostus

Tellimuse täitmise tähtaeg alates 1 ööpäevast!

Tehnoloogiad

Unikaalne tellimuste jälgimise võimalus Tallinnas.

Säästa aega

Meie tõlge – see on tõeline kiirtõlge.

Koostöö kvaliteet

Üks kolmandik meie klientidest töötab koos meiega pidevalt ning nad soovitavad meie teenuseid oma kolleegidele ja sõpradele.