Teenused ja hinnad > Veebilehtede tõlge

Veebilehtede tõlge

Efektiivseim viis tõmmata oma firmale tähelepanu on õigesti koostatud veebileht. Pole saladus, et äripartnerite otsing toimub üha sagedamini Interneti kaudu, mistõttu parim moodus Teie veebilehe populariseerimiseks ja ja selle sisu kättesaadavaks muutmiseks on selle lokaliseerimine.

Milleks tõlkida veebilehte? Kolm pooltargumenti:

  1. 1Mida üksikasjalikumalt saab inimene Teie veebilehega tutvuda, seda enam saate tellimusi, sealhulgas ka rahvusvahelisel turul.
  2. 2Teist hakkavad huvituma inimesed, kes edaspidi saavad Teie partneriteks..
  3. 3Teie ees avanevad uued võimalused.

Käime ajaga kaasas ja pakume Teile võimalust pöörduda ATCG tõlkebüroosse, kui soovite luua oma välismaalastest partneritele suunatud võõrkeelset veebilehte.
Keelebarjääri puudumine aitab Teie potentsiaalsetel partneritel mitte ainult Teid leida, vaid räägib ka Teie firma soliidsusest. Veebilehe lokaliseerimine ei tähenda mitte ainult selle tõlkimist, vaid ka potentsiaalsete välismaalastest partnerite eluviisi ja traditsioonide arvesse võtmist tõlkimise käigus. Nii on Teil lihtsam kirjeldada eeliseid, mida koostöö Teie firmaga anda võib. Seeläbi tähendab meie poolt pakutav veebilehe lokaliseerimine mitte ainult selle tõlkimist, vaid ka veebilehe sisu toimetamist ning tulemuste eelkatsetusi.

Mis on veebilehe professionaalne tõlge?

Pole võimalik veebilehe sisu professionaalselt tõlkida ilma teadmisteta internetitehnoloogia valdkonnast ja ilma töökogemusteta veebiressursside vallas. Peale tõlgi osalevad selles protsessis ka teised professionaalid, kes vastutavad disaini, toimetamise ja tarkvara eest. Kui kõige sellega tegeleb üks inimene ja büroo ainult tõlgib Teie veebilehe, siis võib tulemus tihti olla väheefektiivne. 

  • Valminud tõlketekst peab olema tellija tekstiga igas suhtes identne. 
  • Tõlkimise käigus säilib täielikult terminoloogia, olgu sel siis juriidiline või õigusalane suunitlus. 
  • Veebilehe disain töötatakse välja mitte ainult teksti jaoks, vaid ka kõikide veebilehe osade tarbeks alates hüperlinkidest kuni päisliistukompleksini. 
  • Tõlgitud tekst vastab päringute otsingustandarditele, mis kergendab Teie veebilehe leidmist välismaalaste poolt.  
  • Veebilehe eelkatsetamine toimub enne lehe käikuandmist kindlaksmääratud tähtajal.  
     

Veebilehe tõlke hinnad

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega

Algkeel / TõlkekeelVene Eesti
Vene,Eesti 10 EUR10 EUR
Inglise, Saksa, Hispaania, Prantsuse, Portugali, Itaalia15 EUR20 EUR
Leedu, Läti, Soome, Rootsi, Norra25 EUR30 EUR
Ukraina, Bulgaaria, Valgevene, Poola, Tšehhi, Slovaki 25 EUR25 EUR
Kasahhi, Gruusia, Armeeni, Aserbaidžaani, Türkmeeni, Usbeki25 EUR30 EUR
Hiina, Japani, Dari, Ivriit, Araabia, Türgi, Kreeka25 EUR30 EUR

Order translation