Ettevõte ATCG Tõlkebüroo OÜ on saanud Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liikmeks

Meie firma jaoks tähendab see sündmus eelkõige mainet, lugupeetavust, staatust ja väärtuslikku saavutust. Büroo kuulub nüüd mõjukate ettevõtete võrku, kuhu on koondatud üle 3200 ärisubjekti. Soovime tänada igat meie tellijat ja partnerit usalduse eest. Just teie usaldus aitab meil muutuda üha täiuslikumaks.

Nüüdsest hakkavad meie kliendid saama koos meie teenusega lisaväärtusi. Milles need täpselt
seisnevad? ATCG Tõlkebüroo OÜ hakkab regulaarselt saama värsket infot õiguse, väliskaubanduse ja tolli valdkonnast; saame hoida ennast kursis kõikide Euroopa Liiduga seotud sündmustega.

Kaubandus- ja Tööstuskoja vaateväljas on ettevõtjate huve puudutav õigusloome protsess. Õigusvälja piiridesse jääb võimalus mõjutada olulisi otsuseid, kaitstes seejuures väike-, keskmiseja suuräri õigusi. Ettevõtete omanike jaoks on liikmeks olemine strateegiline aspekt. Kiiresti muutuv info mõjutab tänapäeval äriprotsesse üha rohkem, pädevuste ja teadmiste roll aina
suureneb, tõrjudes finantsvahendite, investeeringute ja tootmisvahendite rolli üha enam tagaplaanile.

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskodaoli loodud juba 93 aastat tagasi. Selle osaks langeb ligi 40% riigi ettevõtete üldisest netokäibest ja umbes 40% puhaskasumist. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liikmed tasuvad üle 40% riiklikest maksudest.

KTK väljastab väliskaubandusalaseid dokumente, esitab operatiivselt andmeid rahvusvahelistest riigihangetest. KTK liikmetel on õigus lahendada vaidlusi Kaubanduskoja arbitraažikohtus (tegemist on vanima vahekohtuga Eestis).

Koja missioon – luua Eestis tugevat ja sõbralikku ärikeskkonda.
Nüüdsest osaleb ka ATCG Tõlkebüroo OÜ selles tähtsas ettevõtmises.

0 Comments