Keeled > Rootsi

Rootsi keel

Rootsi keel kuulub skandinaavia keelte idarühma. See on Skandinaavias enamlevinud keel, mille rääkijaid on rohkem kui 12 miljonit inimest. See on ametlik keel Rootsis ning Ahvenamaal ja teiseks riigikeeleks Soomes. Rootsi keel on kujunenud vanaskandinaavia keelest, mida on mõjutanud alamsaksakeel.

Rootsi keeles on kuus murrete rühma: svea, põhjamurre, göta, idarootsi, lõunarootsi ja arhailisem gutni murre. Rootsi keele foneetika iseloomulikuks jooneks on pikad ja lühikesed täis- ja kaashäälikud, silpide tasakaal lähtuvalt pika täishääliku ja lühikese kaashääliku vahelisest sõltuvusest ja musikaalne rõhk. Rootsi kiri kasutab ladina tähestikku kolme lisatähega: å, ä, ö (sellises järjekorras on nad tähestiku lõpus). Kuni 2006. aastani ei olnud w-täht iseseisev, vaid v-tähe erikuju, mida kasutati vaid võõrnimedes ja laensõnades; nüüd kuulub see täht tähestikku.

Võrreldes teiste keeltega on rootsi keeles tunduvalt vähem omadussõnu. Eriti puudutab see tehnilist kirjandust. Rootsi keelde tõlkimisel väljendatakse mitmeid teistes keeltes olevaid sõnaühendeid ühe keerulise, mitmest sõnajuurest koosneva sõnaga. Tõlkimine rootsi keelest eeldab üksikute sõnade asendamist tervete fraasidega, mis võib tekitada teatavaid raskusi tõlgile, kes ei ole selle keele kandja. ATCG Tallinna Tõlkebüroo spetsialistid oskavad rootsi keelt oma emakeelena, seetõttu ei valmista neile raskusi tõlkida mis tahes dokumentatsiooni, tehnilisi, juriidilisi, meditsiinialaseid või teisi tekste lühimate tähtaegade jooksul. Me teeme perekonnaseisuameti dokumentidest notariaalset kinnitatud tõlkeid, tõlkeid ettevõtete dokumentidest, tööraamatutest, elukoha jm tõenditest, volitustest, testamentidest, vanemate loast lapse riigist lahkumiseks, diplomitest, sertifikaatidest, tunnistustest, passidest ja juhilubadest.

Rootsi kõnekeelel on oma spetsiifika ja rääkida rootsi keeles ideaalse hääldusega on sisserännanutel väga raske. Läbirääkimiste pidamisel aitavad teid alati ATCG tõlkebüroo spetsialistid. Meie tõlkijate rootsi keele ei erine põlisrootslaste keelest. Nad tõlgivad raskusteta rootsi keelest või mis tahes keelest rootsi keelde.

Rootsi keelest/keelde kirjaliku tõlke hinnad 


KeelVeneEesti
Kirjalik tõlge ROOTSI keelest 25 EUR 30 EUR
Kirjalik tõlge ROOTSI keelde25 EUR 30 EUR

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega

Order translation

Valgevene | Hiina | Tšehhi | Saksa | Inglise | Eesti | Soome | Prantsuse | Jaapani | Läti | Leedu | Poola | Portugali | Rumeenia | Hispaania | Türkmeeni | Ukraina | Usbeki | Itaalia | Türgi | Rootsi | Norra | Hollandi | Araabia | Ivriit | Kreeka

 • Anne Mets, pensionär:
  «Väga mugav asukoht, bürood on väga lihtne leida! Väga meeldis ka see, et büroo töötajad pakkusid mulle 50% allahindlust! »

  Kõik arvamused

 • Tänades, Reeli Allik :
  «Töö on korralik ja kiire, kui on tulevikus vajadus, kasutan kindlasti veel teie teenuseid. »

  Kõik arvamused

 • Ervin Saaliste:
  «Teenindus on väga kiire ja sõbralik - teie bürool on kindlasti väga pikk tulevik. Soovitan teie agentuuri kindlasti teistele. »

  Kõik arvamused

 • Aleksander Hõbe:
  «Jäin teenindusega ja hinnaga väga rahule. Eriti meeldis kullerteenus – juba ülejärgmisel päeval tõlgitud pass oli mul kodus.»

  Kõik arvamused

 • Mari-Liis Kivi:
  «Tahan teie bürood ja teie toredaid tüdrukuid tänada! Töö on väga korralik. Lisaks püsikliendikaardiga sain 20% allahindluse :) Kindlasti kasutan ka edaspidi teie agentuuri teenuseid!
  Kõige paremate soovidega,

  »

  Kõik arvamused

 • Lauri Kõiv:
  «Suured-suured tänud kvaliteetse tõlke eest. Samuti väga meeldis see, kuidas olid leheküljed kokku köidetud.
  Parimate soovidega, »

  Kõik arvamused

 • Marko Tamm:
  «Oli vaja tõlkida rasket tehnilist teksti inglise keelest eesti keelde. Tõlkijad said sellega suurepäraselt hakkama! Väga soovitan.»

  Kõik arvamused