Keeled > Eesti keel

Tõlge eesti keelest ja eesti keelde

Eesti keel kuulub läänemeresoome keelte soomeugri harusse. See on Eesti riigikeel, mida räägivad umbes miljon Eesti elanikku ning samuti väliseestlased Venemaal, USA-s, Kanadas, Rootsis jt riikides.

Eesti keele ajalugu

Eesti keel kujunes 12.-13. sajandil kahe-kolme läänemeresoome hõimumurde lähenemise tulemusena. Teistest murretest hakkasid nad eralduma meie ajaarvamise alguses. Esimesed teadaolevad püüdlused panna kirja eestikeelset kõnet jäävad 13. sajandisse. Siinkohal on tegemist Läti Henriku Liivimaa kroonikaga. Alates 17. sajandist on säilinud tekste nii põhja- kui ka lõunaeesti murdes. Põhja- ja lõunaeesti murrete kirjakeele paralleelne kasutamine kestis kuni 19. sajandini.

Ka tänapäeval on säilinud põhja- ja lõunaeesti murded, mis enamasti on seotud piirkonna suuremate linnadega: Tallinn kui pealinn Põhja-Eestis ja Tartu kui suuruselt teine linn Lõuna-Eestis. Mitmetes lõuna piirkondades räägitakse võru ja seto murdeid, mida vahetevahel peetakse ka iseseisvateks keelteks. Eesti keele murded on olnud mõjutatud soome ja rootsi keelest, eriti on seda märgata rannikualadel ja saartel.

Selleks, et tõlkida eesti keelest või eesti keelde, on vaja väga hästi tunda keele eripärasid ja murrete varjundeid. Tallinna ATCG Tõlkebüroo töötajad aitavad teid sellega igal ajal ja igas olukorras. Tõlgid aitavad teil rõõmuga võtta vastu külalisi teistest riikidest, korraldada läbirääkimisi ja lihtsalt suhelda.

! NB Pöörake tähelepanu, et tõlge eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde vaid 10 eurot!  

Eesti keele eripärasused

Eesti keele sõnavara hõlmab endas vanu soomeugri, läänemeresoome ja algupäraseid eesti keele sõnu, kuid samuti palju vanu balti, saksa ja slaavi laensõnu. Eesti keel kasutab ladina kirja eesti tähestikku, millele on lisandunud mõningad diakiitiliste märkidega tähed. Eesti keele ortograafia aluseks on foneetiline printsiip – reeglina kirjutatakse sõna võimalikult täpselt häälduse järgi, olemas on vaid mõned üksikud erandid.

Eesti keeles on 14 käänet. Täishäälikute roll eesti keeles on võrreldes teiste euroopa keeltega väga olulisel kohal. Terved sõnad võivad koosneda ainult täishäälikutest või koos mõne lisatud kaashäälikuga. Täishäälikud nagu õ, ä, ö, ü näivad ja kõlavad välismaalastele harjumatult. Eesti keele huvitavaks omapäraks on grammatiliste sugude puudumine, on vaid üks kolmanda pöörde isikuline asesõna — „tema“. Lisaks sellele ei ole eesti keeles tulevikuvormi, selle asemel kasutatakse olevikku. See eest on olemas kolm minevikuvormi: liht-, täis- ja enneminevik. Samuti eesti keelest peaaegu puuduvad eessõnad, nende funktsioone täidavad nimisõna käändelised vormid ja tagasõnad. Sõnamoodustus on eesti keeles väga sarnane saksa ja rootsi keele omale — mitu sõna lihtsalt pannakse kokku moodustades nii uue.

Meie tõlkijad ja tõlgid

Tallinna ATCG Tõlkebüroo spetsialistid teevad vajalikust maailma keelest tõlke eesti keelde lühima tähtaja jooksul, samuti tehakse kvaliteetset tõlget ka eesti keelest. Eesti keel on väiksearvulise kõnelejaskonnaga keel, millel on oma terminoloogia kõikidel elualadel. Seetõttu on tehniliste, juriidiliste, majandusalaste, meditsiiniliste jt tekstide tõlkimiseks vaja väga hästi tunda kõiki termineid. Tallinna ATCG Tõlkebüroo spetsialistid teevad dokumendist laitmatu tõlke. Samuti pakume notariaalselt ning apostilliga kinnitatud tõlget. 

Eesti keelest/keelde kirjaliku tõlke hinnad


ЯзыкVeneEesti
Kirjalik tõlge EESTI keelest 12 EUR12 EUR
Kirjalik tõlge EESTI keelde12 EUR12 EUR

Order translation

Valgevene | Hiina | Tšehhi | Saksa | Inglise | Eesti | Soome | Prantsuse | Jaapani | Läti | Leedu | Poola | Portugali | Rumeenia | Hispaania | Türkmeeni | Ukraina | Usbeki | Itaalia | Türgi | Rootsi | Norra | Hollandi | Araabia | Ivriit | Kreeka

Hind on määratud 1600 tähemärgi eest koos tühikutega

 • Marko Tamm:
  «Oli vaja tõlkida rasket tehnilist teksti inglise keelest eesti keelde. Tõlkijad said sellega suurepäraselt hakkama! Väga soovitan.»

  Kõik arvamused

 • Aleksander Hõbe:
  «Jäin teenindusega ja hinnaga väga rahule. Eriti meeldis kullerteenus – juba ülejärgmisel päeval tõlgitud pass oli mul kodus.»

  Kõik arvamused

 • Anne Mets, pensionär:
  «Väga mugav asukoht, bürood on väga lihtne leida! Väga meeldis ka see, et büroo töötajad pakkusid mulle 50% allahindlust! »

  Kõik arvamused

 • Tänades, Reeli Allik :
  «Töö on korralik ja kiire, kui on tulevikus vajadus, kasutan kindlasti veel teie teenuseid. »

  Kõik arvamused

 • Mari-Liis Kivi:
  «Tahan teie bürood ja teie toredaid tüdrukuid tänada! Töö on väga korralik. Lisaks püsikliendikaardiga sain 20% allahindluse :) Kindlasti kasutan ka edaspidi teie agentuuri teenuseid!
  Kõige paremate soovidega,

  »

  Kõik arvamused

 • Lauri Kõiv:
  «Suured-suured tänud kvaliteetse tõlke eest. Samuti väga meeldis see, kuidas olid leheküljed kokku köidetud.
  Parimate soovidega, »

  Kõik arvamused

 • Ervin Saaliste:
  «Teenindus on väga kiire ja sõbralik - teie bürool on kindlasti väga pikk tulevik. Soovitan teie agentuuri kindlasti teistele. »

  Kõik arvamused