ATCG

Tõlkijad

Tõlkijad

Eesti vandetõlgid

NB! Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja. Ainult vandetõlk kinnitab sisuliselt tõlke õigsust!

Tallinna ATCG tõlkebüroo on ainuke büroo Tallinnas, mis täielikult publitseerib tõlkijate nimekirja! Nimekirjasse kuuluvad nii vandetõlgid, kui ka sertifitseeritud tõlkijad.

Tõlke tellimine