ATCG

Tõlkijad

Tõlkijad

Eesti vandetõlgid

NB! Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja. Ainult vandetõlk kinnitab sisuliselt tõlke õigsust!

Tallinna ATCG tõlkebüroo on ainuke büroo Tallinnas, mis täielikult publitseerib tõlkijate nimekirja! Nimekirjasse kuuluvad nii vandetõlgid, kui ka sertifitseeritud tõlkijad.