Tõlkekunst

Professionaalset tõlketeenust võib täie õigusega nimetada kunstiks, sest lihtsalt sõnu tõlkida võib ka automaatprogramm, aga vaid tõeline professionaal on võimeline nendest seotud ja korrektset teksti koostama. Näiteks ametlike dokumentide tõlkimisel nõutakse tõlkijalt peale laitmatu keeleoskuse veel sügavat teadlikkust juriidilistes küsimustes, terminoloogia valdamist ja õigusaktide tundmist. Selleks et Teie dokumendid oleksid tõlgitud täielikus vastavuses originaaltekstiga, tuleb Teil valida tõlkebüroo, kus leidub Teile vajalikule valdkonnale spetsialiseerunud tõlk.

0 Comments