Tehnilise tõlke probleemid

Tehniline tõlge on tõlkija jaoks keerukaim valdkond. Töö tehniliste tekstidega eeldab suure hulga spetsiifiliste terminite tundmist, samuti loobumist igasugusest emotsionaalsest rõhuasetusest ning oskuslikku sõnavalikut.

Lisaks on tõlkija ülesanne luua algtekstiga identne tekst teises keeles, rikkumata seejuures tellimuse ajalisi piiranguid. Iga väikseimgi viga või ebatäpsus võib põhjustada kogu teksti täieliku kõlbmatuse. Loomulikult võib tehnilise tõlke puhul ette tulla probleeme, eriti kui tähtaeg hakkab saabuma ja tõlkija üritab oma tööd lihtsustada. Kui tellijad püüavad maksimaalselt tõlkimise pealt kokku hoida ning peavad tähtsaks aega, siis ei tasu kvaliteedist rääkidagi.

Veel on laialt levinud probleem, kui tehnilise teksti tõlget teostab tõlk–keeleteadlane, kes hästi mõistab küll teksti ülesehituse filoloogilisi aspekte, kuid valdab nõrgalt teaduslikku terminoloogiat.

Teisalt aga – kui tõlgib tehniliste terminite asjatundja, kes ei valda teksti ülesehitust, siis on tulemus ebaveenev – ühe fraasi vale ülesehitus võib muuta kogu teksti arusaamatuks.

Tasub mainida ka automaattõlget – tänapäeval võtavad Interneti kasutajad võõrkeelse teksti mõistmiseks üha sagedamini endale appi raaltõlke. Sellise tõlke tulemused pole tõsiselt võetavad – mõnikord tuleb niimoodi tõlkides tervikliku teksti asemel välja lihtsalt fraaside kogum.

Ei tasu unustada, et lisaks tõlkimisele on teksti vaja kohandada ühe või teise riigi kultuurikontekstiga. Nimetatud probleemiga puutus kokku Coca-Cola kompanii, kui tuntud jooki hakati turustama Hiinas. Ülemaailmselt tuntud joogi nimi omandas hiina keelde tõlgitult tähenduse „hammustada vahakullest” ning kuna transkriptsioonis kadus osa täishäälikuid, oli tulemuseks halvasti kõlav sõna „ke-ku-ke-la”. Lõppkokkuvõttes kannab jook praegu nime „Koku-Kola”, mida võib tõlkida kui „õnn sinu suus”.

Et niisuguseid juhtumeid vältida, on soovitatav valida tõlkebüroo, kus Teie tekstiga hakkab töötama mitu spetsialisti – nii professionaalid tehnilise tõlke valdkonnas kui ka lingvistid ning samas ka spetsialist-toimetaja, kes süstematiseerib teksti ja vormistab selle nõuetele vastavaks. ATCG Tõlkebüroo, mis asub Tallinna südalinnas, pakub Teile just komplekslahendust, et Teie tekst ei kaotaks tõlkimisel oma kvaliteeti.

0 Comments